استخراج RNA

استخراج RNA از میکروارگانیسم ها، خون، رده های سلولی، انواع بافت­های جانوری، گیاهی و انسانی

مطالعه و آنالیز تغییرات بیان ژن در شرایط آزمایشی مختلف و نیز در شرایط فیزیولوژیک مختلف، یکی از مهمترین محورهای تحقیقات در بسیاری از آزمایشگاه های زیست شناسی مولکولی در سراسر دنیا است. مطالعه بیان ژن در مطالعه سرطان، سلول های بنیادی، تکوین و جنین شناسی، بیماری ها و شرایط ژنتیکی خاص، میزان آلودگی ویروس هایی مثل HIV،  HBVو…کاربرد دارد. در آزمایشات مرتبط با بررسی  بیان ژن­ ها، ماکرومولکول مورد مطالعه RNA است. خدمات استخراج RNA، با ترایزول(Trizol) و یا با کیت های تجاری از کمپانی های BIORAD ، QIAGEN ، Thermo Fisher، و دیگر برندهای مطرح دنیا انجام می شود.

بر اساس نوع پروژه و نمونه مورد مطالعه پیش فاکتور صادر می گردد. در این شرکت توانایی استخراج RNA از تمامی نمونه ها وجود دارد و شرایط استخراج کاملا ستاپ شده است.

خواهشمند است پس از مطالعه قوانین ارسال نمونه و با رعایت موارد مذکور، درخواست خود را در اینجا ثبت نمایید.