انواع بافر های مولکولی

امروزه روش های مولکولی در تمامی حوزه های بیولوژی به کار گرفته می شوند. یکی از کارهای زمانبر و با احتمال ایجاد خطای فردی تهیه بافرهای مولکولی است. از این رو بسیاری از کمپانی های معتبر جهان به آماده سازی این بافرها با دقت بالا پرداختند که برای مصرف کنندگان علاوه بر دقت کافی و کیفیت بالا سبب صرفه جویی در زمان و هزینه می گردد. در این راستا شرکت ویستا ژن آنزیم به تهیه انواع بافرهای مولکولی پرداخته است که پس از امروزه روش های مولکولی در تمامی حوزه های بیولوژی به کار گرفته می شوند. یکی از کارهای زمانبر و با احتمال ایجاد خطای فردی تهیه بافرهای مولکولی است. از این رو بسیاری از کمپانی های معتبر جهان به آماده سازی این بافرها با دقت بالا پرداختند که برای مصرف کنندگان علاوه بر دقت کافی و کیفیت بالا سبب صرفه جویی در زمان و هزینه می گردد. در این راستا شرکت ویستا ژن آنزیم به تهیه انواع بافرهای مولکولی پرداخته است که پس از تست های نهایی در سال ۹۳ از سال ۹۴ وارد بازار شده اند. امید است  این محصولات مورد رضایت شما مشتریان عزیز قرار گرفته باشد. تمام محصولات شرکت تست های کیفیت را انجام داده اند و توسط اساتید محترم دانشگاهی تایید شده اند.

Reliable — Manufactured according to strict quality control standards to ensure lot-to-lot consistency

High quality — Guaranteed DNase, RNase, and protease-free

Efficient — Ready-made solutions eliminate experiment preparation time

Flexible — Customized solutions are available to meet individual needs

انواع محصولات تولیدی شامل موارد زیر می باشد.

PBS Buffer

PCR-grade Water

TAE Buffer

TBE Buffer

Tris-EDTA Buffer

Tris-Glycine Buffer

Tris-HCl Buffer

TCA Buffer

SDS PAGE Buffers

Potassium Chlorid Solution

Potassium Acetate Solution

Sodium Chloride Solution

Sodium Acetate Solution

Magnesium Sulfate Solution

Imidazole Buffer

DTT Solution

EDTA Solution

Ammonium Acetate Solution

Hepes Buffer