بررسی کمی ژن

بررسی کمی ژن (relative and absolute) با  Real-Time PCR و آنالیز داده های آن در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

Real-time PCR که qRT-PCRنیز خوانده می شود، یکی از حساس ترین ابزارهای مورد استفاده در زیست شناسی مولکولی است. حساسیت بالا، کاربری گسترده، و تکرارپذیری بالا باعث شده است که این روش در سراسر دنیا در آزمایشگاه های زیست شناسی مولکولی جایگاه ویژه ای را کسب کند. به دلیل اضافه شدن سایبرگرین (SYBR Green)، در تیوب واکنش real-time PCR، امکان مشاهده پیشرفت واکنش را به صورت آنلاین و در زمان واقعی فراهم می کند. اما آنچه که real-time PCR را بسیار ارزشمند ساخته است، فقط این نیست. با این روش PCR، امکان آنالیز کمی تغییرات بیان ژن نیز فراهم شده است. با به دست آوردن گراف تکثیر (amplification plot) و تنظیم حد آستانه (threshold) می توان سیکل آستانه(Ct) را برای هر نمونه به دست آورد. با به دست آوردن Ct برای ژن­ های مورد مطالعه و نیز یک Ct برای یک ژن رفرنس (مرجع یا housekeeping) به عنوان کنترل داخلی، می­ توان دلتا سی تی (Ct∆) وسپس دلتادلتاسیتی (Ct∆∆) را محاسبه کرد. نهایتا با محاسبه fold change می توان میزان تغییرات بیان یک ژن در نمونه های مورد مطالعه را به صورت کمی گزارش کرد. آزمایشگاه ویستا ژن آنزیم انواع خدمات آزمایشات real-time PCR، آنالیز نسبی ( relative  qRT-PCR)  ومطلق  (absolute qRT-PCR) را با استفاده از سایبرگرین و پروب­های هیدرولیزی TaqMan ارائه می­ کند.

خواهشمند است پس از مطالعه قوانین ارسال نمونه و با رعایت موارد مذکور، درخواست خود را در اینجا ثبت نمایید.