بیوکاتالیست ها

استفاده از بیوکاتالیست ها روشی نوین و کاربردی است که توانسته است در حل بسیاری از مشکلات بشر و پیرامونش موفق عمل کند. فاکتورهای متعددی وجود دارد که بیوکاتالیست ها را متمایز می کند. بیوکاتالیستها، ترکیباتی فوق العاده موثر هستند که اجازه می دهند واکنشی که تحت شرایط عادی به سادگی رخ نمی دهد، اتفاق بیفتد و نرخ سرعت واکنش را بالا می برند. آنها کاتالیستهای واقعی هستند که در واکنش مصرف نمی شوند اما مسیر انرژی پایینتر را برای آنکه واکنش صورت گیرد، فراهم می سازند.

بیوکاتالیست ها در شرایط مختلف گستره دمایی وpH فعال هستند و می توانند در فشار اتمسفر و شرایط مختلف نسبت به حرارت و اسیدیته عمل کنند. بهینه عملکرد بیشتر آنها در درجه حرارت ۷۰-۳۷ درجه سانتیگراد و pHنزدیک به نقطه خنثی می باشد. امروزه بیوکاتالیست های مخصوصی توسعه یافته اند که در درجه حرارتهای بالاتر و در کاربردهای ویژه عمل می کنند.  این گونه بیوکاتالیست ها به کمک روش های مهندسی ژنتیک و مهندسی پروتئین تولید می شوند.آنها از سیستمهای طبیعی بوجود می آیند و  زمانیکه به اجزایی که از آن ساخته شده اند تجزیه می شوند، می توانند به آسانی در طبیعت جذب گردند و هیچگونه خطری برای محیط زیست ندارند.

در شرکت ویستا ژن آنزیم بر آن شدیم که همگام با رشد زیست فناوری و پایدارسازی آن با ترکیبات نانو در کشورهای توسعه یافته در این مسیر قدم گذاشته و جهت رفع مشکلات در حوزه های صنعت، کشاورزی، پزشکی و محیط زیست ایده های زیست فناورانه دهیم چرا که این روش ها در دنیا بسیار حائز اهمیت بوده و توانسته اند  نتایج سودآوری ایجاد کنند. از سوی دیگر تحمیل آلودگی به محیط زیست در زندگی بشری اجتناب ناپذیر است با به کارگیری این ترکیبات دوستدار محیط زیست به جای بسیاری از ترکیبات شیمیایی تا حد زیادی می توان در حفظ محیط زیست کوشید. امروزه محصولات زیست فناورانه منبع درآمدی بسیار مهمی در کشورهای توسعه یافته است، امید است با لطف خداوند و تلاش در این حوزه کشور ایران نیز سهمی در بازارهای جهانی به دست آورد.

در این راستا از تمامی دوستان و پژوهشگران گرامی دعوت می نماییم که در این مهم ما را یاری نمایند. ایده ها و طرح های برتر با حفظ مالکیت فکری ارائه دهندگان تجاری سازی می گردند.