تعیین توالی

تعیین توالی |  ویستاژن آنزیم

برای ارسال سفارش به پایین صفحه مراجعه کنید

فرم مربوطه دارای سه صفحه است. در قسمت  Customer Informationاطلاعات شخصی خود را کامل کنید.

در صفحه Single Tubesبه ازای هر خوانش یک ردیف را پر کنید. به طور مثال اگر قرار است نمونه ای دوطرفه سکانس گردد، دو ردیف یکبار با پرایمر فوروارد و یکبار با پرابمر ریورس پر می شود

در فرم مربوطه نوع نمونه، اندازه قطعه، غلظت، نوع وکتور و روش انتخابی آن،حجم نمونه و نوع پرایمر را کامل کنید.

نام نمونه دقیقاً همان نامی است که روی ویال ارسالی نوشته می شود. نام باید کوتاه، اختصاصی و به زبان انگلیسی باشد.

 پرایمرهای عمومی ( Universal ) در انتهای فرم موجود است در صورت نیاز به صورت رایگان قابل استفاده هستند.

نمونه ها باید دارای تک باند قوی باشند.

شرکت ویستاژن آنزیم در ازای نمونه های با غلظت پایین و نامرغوب هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

تعیین توالی
تعیین توالی

چرا ویستا ژن آنزیم؟

هیج هزینه اضافی بابت DHLدریافت نمی گردد.

بر روی نمونه های فاقد جواب طبق درخواست مشتری یکبار به صورت رایگان تعیین توالی تکرار می شود.

این شرکت کاملاً علمی بوده و کارشناسان مسئولانه پاسخگو خواهند بود.

روش آماده سازی نمونه

 حداقل حجم نمونه به ازای هر خوانشul 30 است (برای پلاسمید می بایستی غلظت ۲۰۰-۱۵۰ ng/ul و برای محصول PCR حدود ۵۰ ng/ul باشد(.

  حجم پرایمر مورد نیاز، به ازای هر خوانش،ul 20-15 غلظت pM10 است. برای تعداد بیشتر خوانش به ازای هرخوانش ul 10 به حجم پرایمر ارسالی اضافه کنید.

 
نمونه ها را فقط در تیوب های ۱٫۵ میلی لیتری ارسال کنید.

ارسال سفارش

خواهشمندیم فرم تعیین توالی را دانلود و فرم را پر کرده آن را با فرمت zip فشرده کرده و در بخش زیر بارگذاری نمایید

    بارگذاری فرم