خدمات ژنوتایپینگ با روش HRM

خدمات ژنوتایپینگ با روش (High Resolution Melting (HRM

تکنیک  HRM یک تکنیک قدرتمند جهت تشخیص جهش ها و پلی­مورفیسم­ ها و تغییرات اپی ژنتیک درنمونه DNA است. همچنین این تکنیک سریع و مقرون به صرفه بوده و با دستگاه Real-time PCR به سادگی قابل انجام است که همین امر باعث مزیت این تکنیک نسبت به روش ­های سکانس و TaqMan شده است. در این روش از رنگ­ های فلورسنتی مخصوص که در حالت آزاد هیچ تشعشعی ندارند اما در صورت متصل شدن به DNA دو رشته ای از خود نور فلورسنت ساطع می کنند استفاده می­ شود. پس از انجام PCR کم کم به DNA دما می­ دهند تا شروع به دناتوره شدن کند. با ذوب  DNA مولکول­ های رنگ از آن جدا می­ شود و در نتیجه شدت فلورسانس افت می کند. قطعات با طول یکسان چنانچه حتی در یک نوکلئوتید متفاوت باشند دمای ذوب متفاوت خواهند داشت.

در این شرکت انواع خدمات ژنوتایپینگ انجام می شود و قیمت بر اساس نوع نمونه ها محاسبه و اعلام می گردد.

خواهشمند است پس از مطالعه قوانین ارسال نمونه و با رعایت موارد مذکور، درخواست خود را در اینجا ثبت نمایید.