سنتز cDNA

یک مرحله حدواسط در مطالعات بیان ژن، سنتز  cDNA است. سنتز  cDNA با عمل آنزیم ترنسکریپتاز معکوس (reverse transcriptase) انجام می ­شود. در این فرآیند،  RNA استخراج شده از نمونه، به  cDNA(complementary DNA) تبدیل می شود. در این فرآیند از پرایمرهای عمومی (oligodt) یا  Random Hexamer استفاده می شود. چنانچه از پرایمر oligodt استفاده شود، تنها mRNAها در فرایند سنتز بعنوان الگو مورد استفاده قرار می­گیرند. چنانچه از پرایمر  Random Hexamer استفاده شود، تمام محتوای ترنسکریپتوم بعنوان الگو مورد استفاده قرار میگیرد. خدمات سنتز cDNAدر آزمایشگاه با استفاده از کیت های تجاری از برترین برندهای حال حاضر انجام می شود.

خواهشمند است پس از مطالعه قوانین ارسال نمونه و با رعایت موارد مذکور، درخواست خود را در اینجا ثبت نمایید.