قوانین ارسال نمونه

۱. قوانین نمونه ها باید تا سطح دو ایمنی آزمایشگاه و فاقد هرگونه آلودگی به عوامل بیماریزا قابل انتقال به انسان و ترکیبات آسیب رسان به تجهیزات مورد استفاده باشد و در صورت داشتن هرگونه خاصیت سمیت، خورندگی، محرک دستگاه تنفسی، کاهش سطح هوشیاری، پرتوزایی، قابلیت اشتعال و فراریت متقاضی ملزم به اعلام آن بوده و در غیر این صورت، تمام مسئولیت آن بر عهده متقاضی خواهد بود.

۲. متقاضی محترم در صورت درخواست انجام آزمون­های مولکولی (انواع استخراج ­ها) لطفا با توجه به نوع نمونه­ ارسالی شرایط زیر را در خصوص تحویل نمونه رعایت بفرمایید:

۳. برای انواع بافت­ های انسانی، جانوری و گیاهی :

در یخ خشک و یا ازت مایع به آزمایشگاه انتقال و تحویل داده شوند.

تمامی نمونه ­ها به صورت مجزا و خوانا کدگذاری شده باشند.

متقاضی محترم باید از تازه بودن نمونه ­ها و عدم ذوب و انجماد مجدد آنها برای افزایش کیفیت استخراج مطمئن باشد.

۴. سلول­های کشت داده شده و خون:

حتماً به صورت تازه و بدون فریز شدن تحویل داده شود.

تمامی نمونه ­ها به صورت مجزا و خوانا کدگذاری شده باشند.

نمونه­ های خونی باید حداقل ۵۰۰ میکرولیتر و به صورت خون کامل در لوله­ های حاوی ماده ضدانعقادی تحویل داده شوند.

در نمونه­ های کشت داده شده حداقل ۲ میلیون سلول وجود داشته باشد و در فلاسک کشت داده شده انتقال داده شود، به طوری که دهانه فلاسک را پارافیلم گرفته و در فویل پیچیده و به آزمایشگاه آورده و همان جا بعد از تریپسینه کردن و شستشو با PBS پلت سلول تحویل کارشناس داده شود.

۵. باکتری:

تمامی نمونه­ ها به صورت مجزا و خوانا کدگذاری شده باشند.

باکتری­ ها غیربیماری­زا باشند و کشت تحویل داده شده باید کاملاً خالص باشد. باکتری­های باید در ابتدای فاز لگاریتمی رشد باشند و حداقل ۱۰۹ سلول در هر میلی ­لیتر از محلول وجود داشته باشد.

۶. میزان نمونه ارسالی جهت انجام آزمایش باید به میزان دو برابر میزان ذکر شده در شرایط اجرایی باشد و در صورت عدم دستیابی به نتایج مطلوب نسبت به ارسال مجدد نمونه با شرایط مطلوب اقدام نمایید.

۷. کشت جدید باکتری می­بایست آورده شود (یا به صورت کشت مایع و یا جامد).

۸. کلیه نمونه­ های دریافتی به مدت یک ماه در آزمایشگاه نگهداری و بعد از آن معدوم می­گردند. در صورت وجود شرایط خاص برای معدوم سازی نمونه، باید حتما چگونگی آن توسط متقاضی اعلام شود.نحوه­ پرداخت هزینه ­ها صددر صد نقد و بعد از تأیید پیش فاکتور است.

۹. نتایج آزمون درخواستی به ایمیل ثبت شده توسط متقاضی ارسال می گردد.

۱۰. عواقب ناشی از مغایرت در صحت اطلاعات هویتی اظهارشده توسط متقاضی به عهده اوست. مبنای انجام آنالیز، اطلاعات درج شده در سایت توسط مشتری است. لذا در زمان ثبت اطلاعات دقت کامل شود و در صورت تغییر درخواست حتما در سایت اصلاحات لازم صورت گیرد.

۱۱. در هنگام ارسال نمونه حتما اطلاعات فردی و شماره موبایل درخواست کننده آزمون به همراه نمونه ارسال شود، در غیر این صورت شرکت ویستا ژن آنزیم در قبال نمونه ­های ناشناس مسئولیتی به عهده نخواهد داشت. 

۱۲. در صورت تمایل جهت دریافت باقی مانده نمونه بعد از انجام آزمون باید این مطلب را به اطلاع شرکت برسانید.

۱۳. هزینه ارسال نمونه قبل و بعد از انجام آزمون به عهده متقاضی است.

۱۴. در صورتی که نمونه ارسالی توسط متقاضی نیاز به آماده سازی داشته باشد ، هزینه آن به تعرفه  انجام آزمایش اضافه خواهد شد .

۱۵. در صورتی که نمونه ارسالی نیاز به آماده سازی داشته باشد ، باید در هنگام ثبت درخواست آزمون فایل مقاله حاوی روش انجام آزمون توسط متقاضی ارسال شود، درغیر این صورت مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده متقاضی است.

۱۶. اگر نمونه ارسالی دارای شرایط نگهداری خاص است باید این شرایط توسط متقاضی در هنگام ثبت درخواست آزمون توسط مشتری ذکر شود،در غیر این صورت مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده متقاضی می باشد.

۱۷. در صورت تمایل جهت استفاده از طرح تخفیف خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبری حتماً در هنگام ثبت درخواست آزمون اطلاع رسانی شود، در غیر این صورت از اعتبار مربوطه کسر نخواهد شد.

۱۸. مسئولیت صحت اطلاعات مالک گرنت بر عهده متقاضی است و در صورت مغایرت متقاضی پاسخگو خواهد بود.

۱۹. نتایج آزمون پس از تسویه کامل ارسال می گردد.