این یک پیشنهاد عالیست!

مواد و تجهیزات بدون استفادتو بفروش، مود و تجهیزات مورد نیازتو بخر

اولین سایت رسمی و مورد اعتماد خرید و فروش مواد و تجهیزات آزمایشگاهی دارای نماد الکترونیکی

پس از سالها فعالیت در حوزه پژوهش و مشکل کمبود مواد و تجهیزات در آزمایشگاه ها و گاه زمان بسیار طولانی دریافت سفارشات از کمپانیهای مختلف ایده راه اندازی سایت labsearch ایجاد شد.
لیکن گاه با پرس وجوی بسیار و گاه بررسی مقالات ایرانی در حوزه مورد نظر برای تبادل مواد وتجهیزات با محققان تماس گرفته و شاهد همکاری پژوهشگران گرامی بودیم. گاهی وقتی نیاز به تنها یک گرم از ماده ای داشتیم مجبور بودیم کوچکترین مقدار آن که گاهی صد گرم بود را بخریم و باقی ماده بدون استفاده باقی می ماند تا تاریخ انقضایش فرا رسد. این روش اسرافی سبب خروج بی وقفه ارز و اتمام بودجه های پژوهشی و عدم کارایی طرح بود. امید است در این سایت با خرید و فروش منصفانه و مسئولانه مواد و تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی بتوان قدمی موثر در حفظ سرمایه کشور نمود.

همراهی و اعتماد شما قدمی بزرگ در مسیری روشن است.

تمام فعالیت این سایت مورد ضمانت شرکت ویستا ژن آنزیم می باشد و اصالت و سلامت مواد و تجهیزات آزمایشگاهی مورد معامله توسط شرکت دانش بنیان ویستا ژن آنزیم مورد ارزیابی قرار می گیرد.

امکان تست مواد و دستگاه ها در ۷ روز برای خریدار وجود دارد و در صورت عدم تایید مبلغ پرداخت شده عودت می گردد.

این یک پیشنهاد عالیست! از فروش مواد بدون استفاده درآمد کسب نمایید

http://www.labsearch.ir