کارگاه آموزشی بیوانفورماتیک

 مباحث اصلی:
جستجو در منابع اطلاعات علمی
روابط تکاملی و درختهای فیلوژنیک
همردیفی و انطباق دو یا چند توالی زیستی
بانک ژن و سایر داده پایگاههای ژنومیک
پروتئومیکس و داده پایگاه های پروتئین
مدل سازی و پیشگویی ساختار پروتئین

      هزینه ثبت نام ۱،۸۰۰،۰۰۰ ریال و ۲ روزه می باشد

 

* کارگاه های آموزشی شرکت ویستا ژن آنزیم در بخش تئوری در پردیس شمالی دانشگاه تهران و بخش عملی با همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی و آموزش استادان دانشگاهی برگزار خواهد شد*

برای اطلاع از زمان و شرایط کارگاه ها لطفاً با شماره های ۶-۴۴۶۲۳۸۳۴تماس حاصل نمایید.