کارگاه آموزشی تکنیکSDS-PAGE

کارگاه آموزشی تکنیکSDS-PAGEجهت الکتروفورز پروتئین

مباحث اصلی:

     آشنایی با اصول روش SDS-Page

    بررسی روش های  استخراج پروتئین

    آماده سازی اولیه دستگاه و نمونه پروتئین

    الکتروفورز پروتئین ها و شناسایی آنها روی ژل

   هزینه ثبت نام ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال و ۲ روزه می باشد

* کارگاه های آموزشی شرکت ویستا ژن آنزیم در بخش تئوری در پردیس شمالی دانشگاه تهران و بخش عملی با همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی و آموزش استادان دانشگاهی برگزار خواهد شد*

برای اطلاع از زمان و قیمت کارگاه ها لطفاً با شماره های ۶-۴۴۶۲۳۸۳۴تماس حاصل نمایید.