کارگاه آموزشی ثبت اختراع

کارگاه آموزشی ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری 

مباحث اصلی

اصول مالکیت فکری

آمارهای مربوط به مالکیت فکری

روش تشکیل و ارائه پرونده ثبت اختراع

بررسی محتوای اختراع و نوشتن ادعانامه

روش های جست و جوی اختراع

ثبت پتنت بین المللی

هزینه ثبت نام ۶۰۰،۰۰۰ ریال و ۱ روزه می باشد

 

* کارگاه های آموزشی شرکت ویستا ژن آنزیم در بخش تئوری در پردیس شمالی دانشگاه تهران و بخش عملی با همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی و آموزش استادان دانشگاهی برگزار خواهد شد