کارگاه آموزشی روش تحقیق

کارگاه آموزشی روش تحقیق و اصول پروپوزال نویسی

  مباحث اصلی:
نحوه نگارش اهداف، سوالات و فرضیات پژوهش

نحوه برخورداری از دید پژوهش کاربردی

آشنایی با اصول پروپوزال

         نحوه نگارش پروپوزال و بررسی بخش های آن
        روش مکاتبه جهت ارائه پروپوزال

        هزینه ثبت نام ۸۰۰،۰۰۰ ریال و ۱ روزه می باشد

* کارگاه های آموزشی شرکت ویستا ژن آنزیم در بخش تئوری در پردیس شمالی دانشگاه تهران و بخش عملی با همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی و آموزش استادان دانشگاهی برگزار خواهد شد*