کارگاه آموزشی سنتز نانوذرات

کارگاه آموزشی سنتز نانوذرات به روش شیمیایی

مباحث اصلی:

مقدمه‌ای بر نانو ذرات و کاربردهای آنها

آشنایی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانو ذرات

بررسی روش‌های سنتز نانوذرات

انجام عملی سنتز نانوذرات

هزینه ثبت نام ۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال و ۱ روزه می باشد

* کارگاه های آموزشی شرکت ویستا ژن آنزیم در بخش تئوری در پردیس شمالی دانشگاه تهران و بخش عملی با همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی و آموزش استادان دانشگاهی برگزار خواهد شد*