کارگاه آموزشی طراحی پرایمر

کارگاه آموزشی طراحی پرایمر و آشنایی با نرم افزار Oligoو Gene Runner

مباحث اصلی:

مروری بر اصول حاکم بر طراحی پرایمر

هدف از طراحی پرایمر

معرفی کلی نرم افزارهای موردکاربرد درطراحی پرایمر

آشنایی با نرم افزار الیگو و بررسی آن

آشنایی با نرم افزار ژن رانر و بررسی آن

         آنالیز پرایمرهای طراحی شده با نرم افزارهای آنالیز

         هزینه ثبت نام ۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال و ۱ روزه می باشد

 

* کارگاه های آموزشی شرکت ویستا ژن آنزیم در بخش تئوری در پردیس شمالی دانشگاه تهران و بخش عملی با همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی و آموزش استادان دانشگاهی برگزار خواهد شد*