کارگاه آموزشی مباحث پایه ای

کارگاه آموزشی مباحث پایه ای و آشنایی با اصول اولیه تکنیک های مولکولی  PCR, RT-PCR

مباحث اصلی:

آشنایی با تکنیک های مولکولی

روش استخراج DNA

روش استخراج RNA

روش PCR , RT-PCR

کاربرد روش های مولکولی

هزینه ثبت نام ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال و ۱ روزه می باشد

* کارگاه های آموزشی شرکت ویستا ژن آنزیم در بخش تئوری در پردیس شمالی دانشگاه تهران و بخش عملی با همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی و آموزش استادان دانشگاهی برگزار خواهد شد*

برای اطلاع از زمان و قیمت کارگاه ها لطفاً با شماره های ۶-۴۴۶۲۳۸۳۴تماس حاصل نمایید.