انعقاد قرارداد مشارکت با صندوق نوآوری و شکوفایی

شرکت دانش بنیان ویستا ژن آنزیم در راستای توسعه علمی و تجاری در زمینه تولید بیومکملهای غذایی با صندوق نوآوری و شکوفایی قرارداد مشارکت منعقد کرده است. امید است تولید این محصولات با ارزش غذایی بالا بتواند در راستای رشد کشور و بهبود به سلامت جامعه اثر گذار باشد. تولید ثروت از علم به عنوان مبنای عملکردی این شرکت در راستای ارزآوری برای کشور و افزایش اشتغال افراد تحصیلکرده است.